بازگشایی مرزهای زمینی بین ایران و ترکیه

دکتر عادل نجف زاده نماینده مردم شریف خوی و چایپاره و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه، در بدو ورود به کشور ترکیه اعلام کرد: با پیگیری های بعمل آمده و گفتگوهای دو طرف، مرز رازی /کاپی کوی و سایر مرزهای زمینی بین دو کشور ایران و ترکیه به زودی و با ارائه تست کرونا بازگشایی و تردد از این مرزها از سر گرفته می شود.