بخشنامه هواپیمایی ایران ایر

احتراما پیرو دستورالعمل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با هدف افزایش اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور ، شرایط پذیرش مسافران ورودی در پروازهای بین المللی به ایران به شرح ذیل اعلام می گردد.

1)کلیه مسافران بالای 12 سال در پروازهای ورودی به ایران می بایست در محدوده 96 ساعت مانده به پرواز اقدام به انجام آزمایش PCR نمایند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.

2)مسافران با تابعیت غیر ایرانی علاوه بر تست PCR می بایست دارای کارت واکسیناسیون کرونا به زبان انگلیسی بوده و از آخرین نوبت تزریق آنها 14 روز گذشته باشد.

3)تکمیل فرم خود اظهاری پیوست توسط مسافران قبل از پرواز الزامی است.