درباره ما

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پارس گشت جم

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پارس گشت جم با هدف ارتقای خدمات مسافرتی و نحوه ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی با مدیریت جدید از سال 1393 اقدام به توسعه فعالیت نموده و در این راستا نیز وب سایت parsgasht.ir را ایجاد و همچنان در حال توسعه خدمات خود میباشد.