قوانین و مقررات سایت

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پارس گشت جم

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی پارس گشت جم با هدق ارتقای خدمات مسافرتی و نحوه ارائه هدمات به مصرف کننده نهایی با مدیریت جدید از سال 1393 اقدام به توسعه فعالیت نموده و در این راستا نیز وب سایت parsgashtjam.ir را ایحاد و همچنان در حال توسعه خدمات خود میباشد .